اپـلـیـکـیشن رها

اولــیــن اپـلـیـکـیـشـن ترک اعتیاد هـوشـمـنـد

ویژگــی هـا

Asset

یکـبـار دیـگـه پـاشـو

با رها شکست خوردن مجاز، چون ما میدونیم که شکست ها پله های موفقیت هستند. با تمرین های رها حتی اگر شکست هم بخوری یک قهرمانی، چون از شکست هات یاد می گیری یکبار دیگه پاشی.

Asset2

انـرژی زا

همه ما گاهی بی انگیزه می شیم. هر وقت احساس کردی انگیزه ات کم شده کافیه یه انرژی زا بزنی. با تمرین های این بخش از اپ، خواستن توانستن میشه..

Asset1

نــه بــه وســوســه

سخت ترین بخش ترک هر اعتیادی زمانیه که وسوسه ها به سراغ آدم میان. تو بخش نه به وسوسه میتونی با استفاده از جدیدترین تکنیک های دنیا در برابر وسوسه ها بایستی و با تمارینی عملی به اونها نه بگی.

اثر بخشی ثابت شده

تکنیک های علمی ثابت شده بدون هرگونه اثرات منفی جانبی دارو های ترک اعتیاد

هزینه پایین

ناچیز ترین هزینه در مقایسه با مشاوره های ترک اعتیاد

برنامه تمرینی

تمرین های آسان و اثر گذار روزانه و تست های تشخیص میزان خطر شکست خوردن برای آمادگی همیشگی در مسیر ترک کردن

راحتی و در دسترسی

دسترسی همیشگی به تکنیک های حرفه ای ترک برای مقابله دائمی با وسوسه های اعتیاد در لحظات اوج وسوسه

دانلود اپـلـیـکـیشن android و ios

اپـلـیـکـیـشـن رهــا

رها یک نرم افزار هوشمند است که به شما کمک می کند تا بدون نیاز به مشاور، اعتیاد هایی همانند اعتیاد به سیگار و اعتیاد های رفتاری را ترک کنید. رها از تکنیک های ثابت شده و از جدید ترین و شناخته شده ترین متد های روانشناسی از جمله درمان شناختی رفتاری (CBT) و ذهن آگاهی برای جلوگیری از عودت (MBRP) استفاده می کند. رها در جهان پیشتاز بوده و جزء نرم افزار های انگشت شمار در دنیاست که با روشی هوشمند به ترک اعتیاد افراد کمک می کنند و اثر بخشی آنها دو برابر روش های معمول در ترک اعتیاد سختی چون سیگار می باشد (بر اساس تحقیقات بروئر و همکاران در دانشگاه ییل آمریکا). رها با ارائه تمارین و آموزش های مستمر، شما را برای مسیر ترک آماده می کند و در حیاتی ترین زمان ها، همانند زمانی که وسوسه به سراغ شما می آید، با کاهش وسوسه و افزایش انگیزه به ترک شما کمک می کند.